• slidebg1
  • slidebg2

PPHU "Wieszczyczyn" Sp.z o.o. rozpoczęło funkcjonowanie w 1993 roku

Specjalizuje się w produkcji zarówno roślinnej jak i zwierzęcej, ze szczególnym naciskiem na produkcję zbóż z przeznaczeniem na kwalifikowany materiał siewny oraz produkcję mleka

alt-text
ZBOŻA

Firma od lat specjalizuje się przede wszystkim w produkcji materiału siewnego kwalifikowanego: pszenica, pszenżyto, jęczmień i owies.
Produkujemy również zboża na potrzeby paszowe (wykorzystywane w produkcji zwierzęcej) oraz konsumpcyjne.

alt-text
HODOWLA BYDŁA HF

Firma zajmuje się hodowlą bydła mlecznego rasy Holsztyno-Fryzyjskiej. Stado podstawowe 120 krów znajduje się pod oceną hodowlaną. Sprzedajemy zarówno cielęta, jak i jałówki cielne.

alt-text
PRODUKCJA MLEKA

Firma zajmuje sie produkcją bydła mlecznego, a co za tym idzie zajmuje się tez produkcją mleka. Wyprodukowane mleko sprzedajemy do zakładów mleczarskich.

Zaufaj sprawdzonemu Hodowcy

Doświadczenie pozwala Nam uzyskać najwyższą jakość Naszych produktów

100%
Doświadczenie

Jesteśmy specjalistami w swojej branży

100%
Tradycja

Wiedza poprzednich pokoleń owocuje do dziś

100%
Innowacyjność

Dostrzegamy korzyści w nowoczesmyn spojrzeniu

100%
Rozwój

Każdy kolejny plon lepszy od poprzedniego

PPHU "Wieszczyczyn" Sp. z o.o. jest gospodarstwem rolnym, które rozpoczęło funkcjonowanie w 1993 roku.

Specjalizuje się w produkcji zarówno roślinnej jak i zwierzęcej, ze szczególnym naciskiem na produkcję zbóż z przeznaczeniem na kwalifikowany materiał siewny oraz hodowlę bydła mlecznego rasy HF.

Wszystkie stopnie działalności potwierdzone są stosownymi atestami i licencjami. Gospodarstwo uczestniczy również w licznych targach i wystawach branżowych.

Od powstania gospodarstwa właścicielom przyświeca dewiza harmonijnego rozwoju łączącego rozwój technologiczny i efektywność gospodarowania z zachowaniem walorów otaczającej przyrody. Stąd też obok unowocześniania gospodarstwa, zakupów nowoczesnego sprzętu i modernizacji realizowane są zadania proekologiczne i zadania sprzyjające bioróżnorodności np.: budowa zbiornika małej retencji, szczelnych płyt obornikowych i płyt silosowych.

Produkcja zbóż - Hodowla Zwierząt

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

alt-text

Jakościowa A

Bardzo dobra mrozoodporność

Możliwość uprawy na słabszych stanowiskach

Wysoka zawartość białka i liczba opadania

alt-text

Chlebowa B

Dobra mrozoodporność

Odmiana wczesna, rośliny średnio-długie

Polecana na słabsze stanowiska

alt-text

Jakościowa B

Duża mrozoodporność – skala 5

Odmiana niska – sztywne stabilne źdźbło

Wysoki potencjał plonowania

Duża adaptacja do różnych stanowisk

Odporność na rdzę brunatną i żółtą, septorioza plew, brunatną plamistość liści

alt-text

Rośliny odporne na suszę , mrozoodporność wysoka 4

Polecane na lżejsze stanowiska i surowy klimat

Dojrzewanie średnio-wczesne

Wysoka zawartość skrobi-do prod.paszy i bioetanolu

alt-text

duża mrozoodporność

na gleby średnie i dobre

bardzo dobra krzewistość

bardzo wysoka zawartość białka

alt-text

rekordowy plon

dobra zimotrwałość

duża zawartość białka

bardzo dobra zdrowotność

odmian średnio-wczesna

bardzo dobrze się krzewi

alt-text

Rośliny średnio-wysokie

Duża odporność na wyleganie

Wysoka mrozoodporność

Równomierne dojrzewanie ziarna i słomy

alt-text

Dobra odporność na choroby oraz wyleganie

Wysokość roślin średnia

Odmiana odporna na porastanie ziarna w kłosie

Wysoka liczba opadania , doskonała na cele młynarsko-piekarskie

alt-text

Grupa E/A doskonała na mąkę i paszę

Odmiana wczesna

Również na stanowiska po zbożach i kukurydzy

Rośliny średniej wysokości

alt-text

Pszenica jakościowa E/A , również przewódkowa

Odmiana wczesna

Toleruje lekkie zakwaszenie gleby, na słabe stanowiska

Idealna do mieszanek

Odporna na osypywanie ziarna

alt-text

Bardzo wysoka zawartość białka

Rośliny średniowysokie odporne na wyleganie

Na gleby lżejsze

Toleruje okresowe niedobory wody

alt-text

Bardzo wysoka wydajność oraz stabilność plonu

Ziarno wyrównane o dużej zawartości białka

Wysokość roślin ok. 76 cm

Wysoka odporność na mączniaka prawdziwego

alt-text

Owies zwyczajny - czarny

Rośliny niewysokie, odporne na wyleganie

Średni termin dojrzałości

Posiada zwiększoną zawartość Fe i Mn co powoduje lepszą wydajność organizmu (konie, gęsi)

alt-text

Rośliny średnio długie

Dobra odporność na wyleganie

Niski udział łuski

Odmiana wczesna

alt-text

Bardzo dobra mrozoodporność

Odmiana wczesna, również na słabe stanowiska glebowe

Najwyższa odporność na porastanie

Zalecana do paszy i biogaz

alt-text

Odmiana o bardzo dobrych parametrach jakościowych E/A

Charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania zarówno w średnio intensywnej jak i intensywnej technologii uprawy

Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych

Posiada ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej gęstości, nadzwyczajnej szklistości oraz rewelacyjnych parametrach jakościowych

Charakteryzuje się rekordowo wysoką liczbą opadania i zawartością glutenu oraz wysoką zawartością białka.

Pszenica o dobrej odpornością na choroby

Bardzo dobra zimotrwałość – 4,5 w skali 9

Posiada podwyższoną tolerancję na zakwaszenie gleby

Jest odmianą o średniej wysokości i dobrej sztywności

Comandor charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie.

alt-text

Odmiana bardzo plenna

przeznaczone do uprawy dla gleb średniej jakości

rewelacyjna odporność na choroby

bardzo dobra zimotrwałość

wysoka odporność na wyleganie

bardzo wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie

ziarno grube, wyrównane

duża zdolność krzewienia

alt-text

Charakteryzuje się rekordowym poziomem plonowania

Szczególnie przydatna do intensywnej technologii uprawy

Posiada grube, dorodne ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu

Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością, co minimalizuje ryzyko wymarzania

Odmiana średnio późna

Z uwagi na podwyższoną odporność na zakwaszenie gleby, toleruje gorsze stanowiska.

Bardzo dobrze się krzewi dlatego zalecana norma wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m² (ca. 125-150kg/ha).

alt-text

Średnio-wczesny termin kłoszenia i dojrzewania

Odmiana przewódkowa o wysokiej zdrowotności

Zalecana do uprawy na gorszych stanowiskach

Duża gęstość ziarna, wysokie wyrównanie

alt-text

Wysoka mrozoodporność

Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby

Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych

dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie

ciężkie ziarno (wysoka MTN)

alt-text

najwyższa masa tysiąca ziaren (54,9 g wg. COBORU 2014-2016)

najwyższe wyrównanie ziarna wśród odmian wpisanych do Krajowego Rejestru

dobra zimotrwałość

Sprawdza się na każdym jęczmiennym stanowisku uprawy.Na suchych lokalizacjach powinno się ograniczyć użycie regulatorów wzrostu.

alt-text

na poplony

alt-text

ogólnoużytkowy

Wysokie białko

alt-text

Sprzedaż cieląt

Sprzedaż jałówek cielnych

Sprzedaż byczków z przeznaczeniem na mięso

ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z realizacją inwestycji w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poniżej publikujemy zapytania ofertowe:

Budowa - dodano 2016-12-20

- zamówienie na roboty budowlane w zakresie prac budowlanych związanych z przystosowaniem budynku do posadowienia linii do czyszczenia, zaprawiania i pakowania nasion (plik zapytanie ofertowe linia do czyszczenia)

Zapytanie ofertowe budowa - pobierz

Załącznik przedmiar robót - pobierz

Informacja o wyniku postępowania - pobierz

Linia do czyszczenia - dodano 2016-12-20

- zamówienie na dostawę fabrycznie nowej linii do czyszczenia, zaprawiania i pakowania nasion (pliki: zapytanie ofertowe budowa +załącznik przedmiar robót)

Zapytanie ofertowe linia do czyszczenia - pobierz

Informacja o wyniku postępowania - pobierz

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu: Zakup nowoczesnych maszyn do produkcji materiału siewnego zbóż w przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Wieszczyczyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Cel szczegółowy „Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej” zostanie w przedsiębiorstwie osiągnięty bezpośrednio po realizacji inwestycji, tj. po zakupie planowanego wyposażenia tj. kompletnej linii do czyszczenia, zaprawiania i pakowania nasion oraz modernizacji budynku przeznaczonego do instalacji linii.

Wskaźnikiem realizacji celu będzie zmodernizowany budynek oraz zainstalowana linia do produkcji materiału siewnego.

„Wprowadzenie innowacyjnego procesu przygotowania i wprowadzenia do sprzedaży materiału siewnego zbóż w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „Wieszczyczyn” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

MASZ PYTANIA? JESTEŚMY ABY TOBIE POMÓC

Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub zadzwoń do Nas

PPHU "Wieszczyczyn" Sp. z o.o.
Wieszczyczyn
ul. ks. Marciniaka 37
63-140 Dolsk

+48 61 28 25 820

+48 601 161 495

biuro@pphu-wieszczyczyn.pl