• slidebg1
  • slidebg2

PPHU "Wieszczyczyn" Sp.z o.o. rozpoczęło funkcjonowanie w 1993 roku

Specjalizuje się w produkcji zarówno roślinnej jak i zwierzęcej, ze szczególnym naciskiem na produkcję zbóż z przeznaczeniem na kwalifikowany materiał siewny oraz produkcję mleka

alt-text
ZBOŻA

Firma od lat specjalizuje się przede wszystkim w produkcji materiału siewnego kwalifikowanego: pszenica, pszenżyto, jęczmień i owies.
Produkujemy również zboża na potrzeby paszowe (wykorzystywane w produkcji zwierzęcej) oraz konsumpcyjne.

alt-text
HODOWLA BYDŁA HF

Firma zajmuje się hodowlą bydła mlecznego rasy Holsztyno-Fryzyjskiej. Stado podstawowe 120 krów znajduje się pod oceną hodowlaną. Sprzedajemy zarówno cielęta, jak i jałówki cielne.

alt-text
PRODUKCJA MLEKA

Firma zajmuje sie produkcją bydła mlecznego, a co za tym idzie zajmuje się tez produkcją mleka. Wyprodukowane mleko sprzedajemy do zakładów mleczarskich.

Zaufaj sprawdzonemu Hodowcy

Doświadczenie pozwala Nam uzyskać najwyższą jakość Naszych produktów

100%
Doświadczenie

Jesteśmy specjalistami w swojej branży

100%
Tradycja

Wiedza poprzednich pokoleń owocuje do dziś

100%
Innowacyjność

Dostrzegamy korzyści w nowoczesmyn spojrzeniu

100%
Rozwój

Każdy kolejny plon lepszy od poprzedniego

PPHU "Wieszczyczyn" Sp. z o.o. jest gospodarstwem rolnym, które rozpoczęło funkcjonowanie w 1993 roku.

Specjalizuje się w produkcji zarówno roślinnej jak i zwierzęcej, ze szczególnym naciskiem na produkcję zbóż z przeznaczeniem na kwalifikowany materiał siewny oraz hodowlę bydła mlecznego rasy HF.

Wszystkie stopnie działalności potwierdzone są stosownymi atestami i licencjami. Gospodarstwo uczestniczy również w licznych targach i wystawach branżowych.

Od powstania gospodarstwa właścicielom przyświeca dewiza harmonijnego rozwoju łączącego rozwój technologiczny i efektywność gospodarowania z zachowaniem walorów otaczającej przyrody. Stąd też obok unowocześniania gospodarstwa, zakupów nowoczesnego sprzętu i modernizacji realizowane są zadania proekologiczne i zadania sprzyjające bioróżnorodności np.: budowa zbiornika małej retencji, szczelnych płyt obornikowych i płyt silosowych.

Produkcja zbóż - Hodowla Zwierząt

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą

alt-text

Odmiana jakościowa E-wysokie parametry technologiczne do wypieku mąki

Rośliny o średniej wysokości

Dobra odporność na wyleganie i choroby

Białko i Gluten wysoki

alt-text

Odmiana jakościowa A i E

Dobra na gleby słabe i nie tylko

Toleruje zakwaszenie gleby

Idealna do mieszanek z jęczmieniem

Odmiana przewódkowa

alt-text

Bardzo dobrze toleruje słabe stanowiska glebowe

Odmiana paszowa,wysokie białko

Odporny na wylganie

Ziarno grube o najwyższej gęstości

alt-text

Odmiana pastewna, wczesna

Średnia wysokość roślin

Duża odporność na wyleganie

Podwyższona zawartość białka

Średnie wymagania glebowe

alt-text

Rośliny niższe od wzorca

Termin kłoszenia i dojrzewania –średnio-wczesny

Ziarno wyrównane o niskim udziale łuski

Zwiększona zawartość Fe i Mn-do hodowli koni i gęsi

alt-text

Rośliny średnio długie

Dobra odporność na wyleganie

Niski udział łuski

Odmiana wczesna

alt-text

Jakościowa A/p>

Bardzo dobra mrozoodporność/p>

Możliwość uprawy na słabszych stanowiskach

Wysoka zawartość białka i liczba opadania

alt-text

Odmiana chlebowa, oścista

Wczesny termin koszenia i dojrzałości

Rośliny średnio - długie

Bardzo dobra mrozoodporność (6)

Wysoka zawartość białka, bardzo dobra wymiałowość mąki

Niskie wymagania glebowe

alt-text

Odmiana jakościowa A

Bardzo dobra zimotrwałość

Bardzo dobry profil zdrowotnościowy - odporność na rdzę brunatną i żółtą oraz septoriozę plew

Rośliny niskie o bardzo dobrej odporności na wyleganie

Wysoki potencjał plonowania

alt-text

Jakościowa A

Dobra mrozoodporność

Wysoki gluten, białko oraz liczba opadania

Tolerancja na zakwaszanie gleby

Wysokość łanu ok.100 cm

alt-text

Odmiana chlebowa A/B - bardzo wysoka zawartość białka, wysoka liczba opad.

Rośliny średnie

Dobra mrozoodporność

Gleby średnie i dobre - różne terminy wysiewu

Duża sztywność słomy - wysoki plon

alt-text

Jakościowa A

Dobra zimotrwałość

Wysoka zawartość białka oraz glutenu

Rośliny niskie - odporne na wyleganie

B. dobra odporność na choroby

alt-text

Odmiana chlebowa A/B - dobre parametry skupowe ziarna

Dobra mrozoodporność

Gleby średnie i dobre, zdolność krzewienia się b. dobra

Odmiana średnio - wczesna

alt-text

Bardzo dobra mrozoodporność

Odmiana wczesna, również na słabe stanowiska glebowe

Najwyższa odporność na porastanie

Zalecana do paszy i biogaz

alt-text

Rośliny o tradycyjnej wysokości słomy

Bardzo dorodne ziarno, bardzo smaczne jako pasza dla zwierząt

Wysoka odporność na choroby: rdzę brunatną, mączniaka, fuzariozę kłosa

Bardzo dobra tolerancja na zakwaszenie gleby, nadaje się na gleby słabsze

alt-text

Rośliny odporne na suszę , mrozoodporność wysoka

Polecane na lżejsze stanowiska i surowy klimat

Dojrzewanie średnio-wczesne

Wysoka zawartość skrobi – do prod. Paszy i bioetanolu

alt-text

Krótka słoma

Wysoka mrozoodporność

Odmiana przeznaczona na gleby średnie i dobre

Nadzwyczajna krzewistość

Wysoka zawartość białka

alt-text

Rośliny średnio-wysokie

Duża odporność na wyleganie

Wysoka mrozoodporność

Równomierne dojrzewanie ziarna i słomy

alt-text

Duża zimotrwałość

Odmiana wczesna dobrze krzewiąca się

Rośliny średnio-niskie

Dobrze toleruje suszę

alt-text

Odmiana wielorzędowa

Wysoka tolerancja na suszę - ndający się do upraw na trudnych stanowiskach

Wysoka zimotrwałość (5,5)

Odporna na wyleganie

Silny i krzepki rozwój wiosenny

alt-text

Dobra odporność na choroby oraz wyleganie

Wysokość roślin średnia

Odmiana odporna na porastanie ziarna w kłosie

Wysoka liczba opadania, doskonałe na cele młynarsko-piekarskie

alt-text

Sprzedaż cieląt

Sprzedaż jałówek cielnych

Sprzedaż byczków z przeznaczeniem na mięso

ZAPYTANIA OFERTOWE

W związku z realizacją inwestycji w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poniżej publikujemy zapytania ofertowe:

Budowa - dodano 2016-12-20

- zamówienie na roboty budowlane w zakresie prac budowlanych związanych z przystosowaniem budynku do posadowienia linii do czyszczenia, zaprawiania i pakowania nasion (plik zapytanie ofertowe linia do czyszczenia)

Zapytanie ofertowe budowa - pobierz

Załącznik przedmiar robót - pobierz

Informacja o wyniku postępowania - pobierz

Linia do czyszczenia - dodano 2016-12-20

- zamówienie na dostawę fabrycznie nowej linii do czyszczenia, zaprawiania i pakowania nasion (pliki: zapytanie ofertowe budowa +załącznik przedmiar robót)

Zapytanie ofertowe linia do czyszczenia - pobierz

Informacja o wyniku postępowania - pobierz

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu: Zakup nowoczesnych maszyn do produkcji materiału siewnego zbóż w przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Wieszczyczyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Cel szczegółowy „Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej” zostanie w przedsiębiorstwie osiągnięty bezpośrednio po realizacji inwestycji, tj. po zakupie planowanego wyposażenia tj. kompletnej linii do czyszczenia, zaprawiania i pakowania nasion oraz modernizacji budynku przeznaczonego do instalacji linii.

Wskaźnikiem realizacji celu będzie zmodernizowany budynek oraz zainstalowana linia do produkcji materiału siewnego.

„Wprowadzenie innowacyjnego procesu przygotowania i wprowadzenia do sprzedaży materiału siewnego zbóż w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „Wieszczyczyn” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

MASZ PYTANIA? JESTEŚMY ABY TOBIE POMÓC

Skorzystaj z formularza kontaktowego, lub zadzwoń do Nas

PPHU "Wieszczyczyn" Sp. z o.o.
Wieszczyczyn
ul. ks. Marciniaka 37
63-140 Dolsk

+48 61 28 25 820

+48 601 161 495

biuro@pphu-wieszczyczyn.pl